Contact

Mobile/SMS: 96 5000 41

Email: info@hammam.no

Norwegian organisation registration:

Organisasjonsnummer: 990 826 706
Navn/foretaksnavn:EUROPEAN – YOGA
Organisasjonsform:Forening/lag/innretning
Forretningsadresse: Nikolaikirkeallmenningen 1E,
5003 BERGEN

Kommune:BERGEN